Style Switcher

Predefined Colors

ELEKTRİK, SU VE DOĞALGAZ ABONELİK HİZMETLERİ

 

Endeks Okuma ve Faturalandırma Hizmetleri

   Elektrik dağıtım şirketlerinin görev bölgesi içinde tüketicilere ilişkin , elektrik abonelerinin endekslerin son teknolojik optik okuyucular ile okunması, fatura/okuma bildiriminin tanzimi ve tüketiciye bırakılması ,tespit edilmiş bilgilerin firma sistemlerine aktarılması, ilgili tesisatın sahadaki durumuna uygun durum ve sayaç okuma kodunun atanması işlerinin yapılmasına yönelik hizmetleri kapsamaktadır.

 

 

Elektrik Kesme – Açma ve İhbarname Dağıtımı Hizmetleri

   Elektrik dağıtım şirketlerinin görev bölgesi içinde tüketicilere ilişkin; elektrik abonelerinin Enerji Kesme, Enerji Açma, İhbarname tanzimi ve tüketiciye bırakılması, Mühürleme, Sayaç ve ölçü devreleri kontrolü, tüketicilere ilişkin bilgi güncelleme ve koordinat alınması, mühürsüz sayaçların mühürlenmesi, kaçak ve usulsüz elektrik kullananların tespiti, tüm bu işlemlerin fotoğraflanması, tüketici ve sayaç durum kodlarının basılması, klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılması tüm bilgilerin elektronik ortamda GPRS aracılığı ile dağıtım şirketinin sistemlerine aktarılması işlerini kapsamaktadır.

 

 

Kaçak ve Usulsüz Elektrik Kullanımı Tarama Tespit Hizmetleri

   Elektrik dağıtım şirketlerinin görev bölgesi içinde sözleşmeli veya sözleşmesiz ölçüm noktalarının, sayaçlı/sayaçsız enerji kullanan tüm noktaların taranması, elektrik abonelerine ait ölçü devrelerinin kontrolü, kaçak ve usulsüz elektrik kullananların tespiti, kaçak/usulsüz elektrik kullanım tutanağı düzenlenmesi gibi işlerin yapılması ile bu işlemlere ilişkin fotoğraf çekilmesi, gerekli kodların el terminali ile basılması, klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılması ve bu bilgilerin GPRS aracılığı ile elektronik ortamda dağıtım şirketinin sistemlerine aktarılması işlerini kapsamaktadır.

 

 

Sayaç Sökme Takma ve 10 Yıllık Damga Süresini Doldurmuş Sayaçların Değişimi Hizmetleri

   Elektrik dağıtım şirketlerinin görev bölgesi içinde tüketicilere (Serbest Tüketiciler dahil) ilişkin sayaçların takılması, ilk bağlantı anlaşması imzalayan tüketicilerin sayaçlarının takılması ve 10 yıllık damga süresini dolduran sayaçların sökme-takma işleri ile arızalı veya ölçme hassasiyetinden şüphe edilen sayaçların değiştirilmesi / sökülmesi-takılması, mühürlenmesi, sayacı içeride işlerinin yaptırılmasına ve klemens kapağı olmayan sayaçlara kapak takılmasına, tüm bilgilerin elektronik ortamda GPRS aracılığı ile dağıtım şirketinin sistemlerine aktarılması işlerini kapsamaktadır.